Wonen, Verkeer en Veiligheid

De gemeente Dantumadiel wil vooral een veilige gemeente zijn voor al haar inwoners. Dit betekent dat er niet alleen gewerkt wordt aan de fysieke veiligheidsmaatregelen en criminaliteitsbestrijding. Het is voor de gemeente net zo belangrijk dat al haar inwoners een veilig gevoel moeten hebben. De gemeente heeft de verantwoording voor de openbare orde en veiligheid en voert hierin de regie. Veiligheid is echter zo breed dat een integrale aanpak gewenst is.

 

De integrale aanpak van veiligheid betekent dat de gemeente zoveel mogelijk investeert in preventie en daarmee het voorkomen van onveiligheid. Het gaat daarbij om brandpreventie, maar ook om het stimuleren van preventieve inspanningen als verkeerseducatie en zorgadviesteams. Diverse activiteiten ten aanzien van Alcohol- en drugspreventie in de gemeente Dantumadiel worden vormgegeven.