Zorg en ondersteuning

Heeft u moeite om mee te doen in de samenleving of loopt u in uw omgeving tegen problemen aan? Heeft u vragen over wonen, welzijn, zorg of ondersteuning? Zijn er in uw omgeving geen mensen waar u een beroep op kunt doen? Dan kunt u terecht bij het team Wmo. De meitinker (meedenker) kan u helpen bij het vinden van een oplossing. Om hulp vragen kan soms moeilijk zijn, maar mensen willen best helpen. Daarom: durf te vragen!

Via de gebiedsteams regelt de gemeente zorg en ondersteuning aan haar inwoners. Heeft u vragen op het gebied van bijvoorbeeld inkomen/schulden, onderwijs, wonen, uw gezin of relatie e.d. dan kunt u terecht bij het gebiedsteam van uw gemeente. Het gebiedsteam bestaat uit deskundige medewerkers, zij werken nauw samen met andere professionals in uw omgeving, zoals huisarts, jongerenwerker, leerkrachten, consulenten schuldhulpverlening en consulenten werk en inkomen. Heeft u alleen advies nodig dan kan de medewerker van het gebiedsteam u in de meeste gevallen snel op weg helpen. Dit geldt voor uw vragen over uw financiële situatie maar u kunt ook bij het gebiedsteam terecht met vragen over de WMO-voorzieningen. 

 

Dantumadiel: 
Telefoonnummer: 140511 
E-mail            : wijwerkensamen@dandon.nl 
Website         : www.noordoostzorgt.nl 

Ferwerderadiel: 
Telefoonnummer: 140511  (vragen naar Dantumadiel) 
E-mail            : wijwerkensamen@dandon.n
Website         : www.noordoostzorgt.nl 

Kollumerland c.a.: 
Telefoonnummer: 140511 (vragen naar Kollumerland)
E-mail            : kollumerland@gtnof.nl 
Website         : www.noordoostzorgt.nl 

Dongeradeel
Telefoonnummer: 140519 
E-mail            : wijwerkensamen@dandon.nl 
Website         : www.noordoostzorgt.nl 

Schiermonnikoog:
Telefoonnummer: 0519- 720674 
E-mail          : wmo@schiermonnikoog.nl 
Telefonisch bereikbaar op maandag van 15.00 uur tot 17.00 uur of donderdag van 10.00 uur tot 12.00.