Vluchtelingenopvang gemeente Dantumadiel

Momenteel zijn er vele honderdduizenden mensen vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika op de vlucht voor oorlog en geweld. We kennen intussen allemaal de schrijnende beelden hiervan uit de media. Een deel van deze vluchtelingen vraagt opvang in Nederland terwijl de reguliere opvangcapaciteit daarvoor op dit moment ontoereikend is. De nood is zo groot dat van alle gemeenten wordt verwacht dat zij hier aan meewerken. Ook het gemeentebestuur van de gemeente Dantumadiel wil de vele mensen die op de vlucht geslagen zijn voor oorlog en geweld helpen.

Geen noodopvanglocatie bij De Swette in Feanwâlden

Tijdens de raadsvergadering van 5 april jongstleden heeft de raad besloten om niet akkoord te gaan met het voorstel van het college om een locatie bij De Swette in Feanwâlden aan te bieden aan het COA voor noodopvang van 300 vluchtelingen voor de duur van minimaal 1 en maximaal 3 jaar.

De raad heeft een wijziging van het voorstel ingediend wat, met vijftien stemmen voor en twee stemmen tegen, is aangenomen. Het voorstel luidt dat het college, in overleg met het COA, op zoek gaat naar locaties in de grootste dorpen van Dantumadiel voor kleinschalige opvang. De voorkeur gaat daarbij uit naar bestaande locaties.

Het vervolg

De afgelopen tijd konden de inwoners van de gemeente Dantumadiel zich laten horen over het aanbod van het college voor de noodopvang in Feanwâlden. Er kwamen veel reacties binnen van zowel voor- als tegenstanders van de noodopvang. De signalen en zorgen zijn nu bekend en worden meegenomen in de vervolgstappen.

Het college van Burgemeester & Wethouders gaat zich beraden op die vervolgstappen. De raad heeft gevraagd om in juni 2016 opnieuw geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingenopvang in de gemeente Dantumadiel. 

Informatie of vragen

Op deze website houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws rondom de vluchtelingenopvang. Heeft u een vraag? Mail dan naar post@dantumadiel.eu.