Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?


 

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. Dit kan nog niet in alle gemeenten. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen huwelijk aangeeft.

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Kosten huwelijk gemeente Dantumadiel:

 • Maandag en donderdag van 9:00 tot 10:00 uur in het gemeentehuis: kosteloos
 • Maandag tot en met vrijdag: € 157,00 (exclusief trouwboekje)
 • Zaterdag tot 12:00 uur: € 406,50 (exclusief trouwboekje)
 • Kosten trouwboekje: € 27,50

Indien u op een andere locatie trouwt kunnen hiervoor eveneens kosten in rekening worden gebracht. U dient zelf contact op te nemen met de eigenaar van de locatie.

Voorwaarden gratis trouwen:

Op maandag en donderdag van 9:00 tot 10:00 uur is er geen huwelijksrecht verschuldigd. U krijgt een sobere plechtigheid waarin alleen de wettelijke formaliteiten worden afgehandeld. De gratis huwelijken worden voltrokken in een spreekkamer van het gemeentehuis door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er mogen maximaal 7 personen aanwezig zijn bij de plechtigheid: het bruidspaar, 4 getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarde voor een kosteloos huwelijk is dat 1 persoon van het bruidspaar woonachtig moet zijn in de gemeente Dantumadiel. Er zijn alleen kosten voor het trouwboekje verschuldigd.

Kosten huwelijk gemeente Dongeradeel:

 • Dinsdag en donderdag van 9:00 tot 9:30 uur in het gemeentehuis: kosteloos
 • Maandag tot en met vrijdag: € 171,95 (exclusief trouwboekje)
 • Zaterdag tussen 9:00 en 15:00 uur: € 735,20 (exclusief trouwboekje)
 • Kosten trouwboekje: € 29,00

Voorwaarden gratis trouwen:

Op dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 9:30 uur is er geen huwelijksrecht verschuldigd. U krijgt dan een sobere plechtigheid waarin alleen de wettelijke formaliteiten worden afgehandeld. De gratis huwelijken worden voltrokken in een spreekkamer van het gemeentehuis door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn bij de plechtigheid.

Voorwaarde voor een kosteloos huwelijk is dat 1 persoon van het bruidspaar woonachtig moet zijn in de gemeente Dongeradeel. Er zijn alleen kosten voor het trouwboekje verschuldigd.

Kosten huwelijk gemeente Ferwerderadiel:

 • Maandag 15:00 uur in het gemeentehuis: kosteloos
 • Maandag tot en met vrijdag: € 155,00 (exclusief trouwboekje)
 • Zaterdag: € 385,00 (exclusief trouwboekje)
 • Kosten trouwboekje: € 25,00 voor een getypt boekje en € 35,00 voor een gekalligrafeerd boekje.

Indien u op een andere locatie trouwt zijn de kosten € 257,50.

Voorwaarden gratis trouwen:

Op maandag 15:00 uur is er geen huwelijksrecht verschuldigd. U krijgt dan een sobere plechtigheid waarin alleen de wettelijke formaliteiten worden afgehandeld. Het gratis huwelijk wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarde voor de plechtigheid is dat 1 persoon van het bruidspaar woonachtig moet zijn in de gemeente Ferwerderadiel. Er zijn alleen kosten voor het trouwboekje verschuldigd.

Kosten huwelijk gemeente Kollumerland c.a.:

 • Maandag van 9:00 tot 9:30 in het gemeentehuis: kosteloos
 • Maandag tot en met vrijdag: € 176,85
 • Zaterdag: € 452,00
 • Kosten trouwboekje: € 11,45
 • Kosten benoeming van een buitengewoon ambtenaar voor de burgerlijke stand voor één dag: € 73,00.

Trouwen op locatie:

 • Trouwen in het kerkje van Augsbuurt kost € 150,00 extra
 • Trouwen op Fogelsangh State in Veenklooster kost € 450,00 extra
 • Trouwen in Natuurlijk Kollumeroord in Kollumerpomp kost  € 200,00 extra
 • Trouwen op een zelf gekozen locatie in de gemeente kost € 157,00 extra.

Voorwaarden gratis trouwen:

Op maandag van 9:00 tot 9:30 uur is er geen huwelijksrecht verschuldigd. U krijgt dan een sobere plechtigheid waarin alleen de wettelijke formaliteiten worden afgehandeld. De gratis huwelijken worden voltrokken in een spreekkamer van het gemeentehuis door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Er kunnen maximaal 10 personen aanwezig zijn bij de plechtigheid (bruidspaar, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en 7 gasten).

Voorwaarde voor de plechtigheid is dat 1 persoon van het bruidspaar woonachtig moet zijn in de gemeente Kollumerland c.a. Er zijn alleen kosten voor het trouwboekje verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.