Gevonden voorwerpen

Inwoners van de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel die een voorwerp hebben gevonden of iets hebben verloren, kunnen zich vanaf 1 januari 2017 melden op het gemeentehuis in Damwâld en Dokkum.

De afgelopen jaren moest men voor verloren of gevonden voorwerpen naar Kringloopbedrijf De Wissel in Dokkum. De gemeenten nemen deze afhandelingstaak na de ambtelijke fusie (1 januari 2017) weer over.


Hieronder treft u de aangifteformulieren van gevonden en verloren onderwerpen.