Gemeentegids

De gemeentegids in drukvorm wordt uitgegeven door Akse Media BV en jaarlijks huis aan huis in de gemeente verspreid. Ook verzorgt Akse Media BV de digitale gemeentegids.

De inhoud van de gemeentegids in gedrukte vorm wordt jaarlijks in het voorjaar bijgewerkt. Bij de digitale gemeentegids gebeurt dat voortdurend. Wijzigingen kunt u mailen naar: denhelder@aksemedia.nl of post@dantumadiel.eu.

U kunt ook wijzigingen doorgeven door de bon in te vullen die achter in de gids zit en hem op te sturen naar Akse Media BV of naar de eenheid Voorlichting van de gemeente. De adressen staan op de achterzijde van de bon vermeld.