Werken bij de gemeente

Bij de gemeente Dantumadiel zorg je ervoor dat de inwoners, ondernemers en bezoekers van deze plattelandsgemeente zo prettig mogelijk kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente houdt zich bezig met de sociale voorzieningen, welzijn, sport, cultuur, milieu, veiligheid en de inrichting van het landschap. De ambities van Dantumadiel op deze gebieden zijn hoog. Inzet, creativiteit, enthousiasme en betrokkenheid worden gewaardeerd. Persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling is belangrijk en wordt zo veel mogelijk vertaald in vakinhoudelijke uitdagingen. Er werken zo’n 210 medewerkers, verdeeld over vier productgroepen.


Actuele vacatures vind je op www.werkeninfriesland.nl

 

Open sollicitaties kun je richten aan

Gemeente Dantumadiel
t.a.v. Personiel en Organisaasje
Postbus 22
9104 ZG Damwâld
of per e-mail naar: post@dantumadiel.eu met als onderwerp open sollicitatie.

 

Samenwerking vier Noordoost Friese gemeenten

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. vormen samen een prachtig stukje Nederland. Een gebied met ruimte, rust en veel groen en water. De gemeenten werken op verschillende terreinen samen (de Noordoost Friese Aanpak/NOFA), onder andere op personeelsgebied. Dit betekent: samen werken aan de toekomst van Noordoost Friesland.

Sollicitanten die bij deze gemeenten werken worden wederzijds als interne kandidaten beschouwd. Dit geldt ook voor medewerk(st)ers met een tijdelijke aanstelling, uitzendkrachten en WIW-ers die ten minste drie maanden in dienst zijn van een van deze gemeenten.

 

Stages

Dantumadiel biedt studenten van diverse opleidingen stagemogelijkheden en leer-werktrajecten. Jaarlijks is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het werkt het beste om een schriftelijk verzoek voor een stageplaats in te dienen waarin duidelijk omschreven staat wat voor opleiding je volgt, de duur van de stage en om wat voor werkzaamheden het gaat.

 

Arbeidsvoorwaarden

De gemeente Dantumadiel heeft een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dit zijn onder andere:

  • een 36-urige werkweek;
  • een flexibele arbeidstijdenregeling;
  • een mogelijkheid voor het kopen of verkopen van verlof;
  • levensloop of spaarloonregeling;
  • collectieve ziektekostenverzekering met korting op de premie;
  • eindejaarsuitkering;
  • pensioenopbouw bij het ABP;
  • studiefaciliteiten in de vorm van verlof en financiele vergoeding;
  • fietsplan;
  • ouderschapsverlof.

Voor de landelijke arbeidsvoorwaarden en rechtspositie kun je de landelijke gemeentelijke rechtspositieregeling CAR/UWO raadplegen.

 

Wijzigingen van de CAR/UWO

Bij besluit van 17 juli jl. heeft het college van BenW, als uitvloeisel van de uitwerking van de CAO sector Gemeenten 2011-2012 diverse wijzigingen van artikelen uit de CAR/UWO vastgesteld. De wijzigingen treden op verschillende data in werking, sommigen met terugwerkende kracht. Het gaat met name over wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen en de eenmalige uitkeringen en FLO-overgangsrecht en arbeidsongeschikt.