Wie verdient volgens u een lintje?

RSS feed

Kent u iemand die een lintje verdient? Hieronder leest u wanneer iemand een lintje kan krijgen. Ook komt u te weten hoe u een lintje kunt aanvragen.

Wie kan een lintje krijgen?

  • U kunt een lintje aanvragen voor iemand die lang actief is voor de samenleving. U kunt hierbij denken aan vrijwilligerswerk voor de kerk, sportvereniging of in de zorg. Wanneer iemand 15 jaar achter elkaar of langer actief is, kan hij of zij een lintje krijgen.
  • U kunt ook een lintje aanvragen voor iemand die iets gedaan heeft dat belangrijk is voor de samenleving. U kunt hierbij denken aan grensverleggend wetenschappelijk onderzoek of een vernieuwende manier van ondernemen.
  • Is iemand bekend bij politie of justitie dan kan er geen lintje toegekend worden.
  • Weet u zeker dat degene voor wie u een lintje aan wil vragen dit zal waarderen? Er zijn verschillende soorten onderscheidingen. De meest voorkomende onderscheiding is Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hoe vraag ik een lintje aan?

U kunt op verschillende manieren een lintje aanvragen:

  • U kunt op www.lintjes.nl een aanvraagformulier vinden. Dit kunt u gebruiken om een aanvraag te doen.
  • U kunt hetzelfde formulier ook krijgen bij de gemeente. U kunt dit aanvragen het bestuurssecretariaat van de betreffende gemeenten via tel. (0519) 29 88 88.

U moet het formulier helemaal invullen. U kunt ook mensen vragen om op te schrijven waarom zij vinden dat iemand een lintje moet krijgen. We noemen dit een ‘steunverklaring’. Dit kan bijvoorbeeld de voorzitter van de sportclub schrijven. Is de persoon in loondienst? Dan moet de werkgever een verklaring schrijven waarin staat dat deze geen bezwaar heeft tegen een lintje voor zijn werknemer.

Wanneer moet ik een lintje aanvragen?

Wilt u het lintje tijdens de lintjesregen op Koningsdag 2017 laten uitreiken? Dan moet u de complete aanvraag voor 1 juli 2017 opsturen naar de gemeente. Denkt u aan een uitreiking bij een bijzondere gelegenheid? Dan moet u de complete aanvraag 6 maanden van tevoren naar de gemeente opsturen.

Hoe verloopt de procedure verder?

De burgemeester krijgt de aanvraag binnen. Zij kijkt of het voorstel compleet is. Zij vraagt over de persoon informatie bij politie en justitie. De burgemeester schrijft haar advies over de aanvraag aan de Commissaris van de Koning. De provincie bekijkt het hele dossier nog een keer. De provincie stuurt het dossier met het advies van de Commissaris van de Koning door naar het Kapittel. Het Kapittel adviseert de Koning over de lintjes. De Ministeries zorgen daarna dat de lintjes bij de gemeente terecht komen. De gemeente neemt contact op met de aanvrager van een lintje. Dit doet zij zo gauw bekend is dat het lintje is toegekend.

Waar kan ik mijn vragen stellen?

Heeft u nog vragen? Wilt u graag met iemand bespreken of degene die u in het hoofd heeft een lintje kan krijgen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van uw gemeente via tel. (0519) 29 88 88.Ook kunt u op internet kijken op www.lintjes.nl.