Uitleg heffingen- en legesberekening

RSS feed
Dit item is verlopen op 17-03-2017.

De gemeente Dantumadiel verleent aan u als burger gemeentelijke diensten. Het kost de gemeente geld om dit te kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het ophalen en verwerken van uw afval, het aanleggen en onderhouden van de riolering, het verlenen van bouwvergunningen en het uitgeven van paspoorten e.d.
Deze kosten van de gemeentelijke diensten – die u als burger gebruikt - worden aan u doorberekend.

Om de hoogte van de kosten (heffingen en leges) te bepalen, probeert de gemeente ieder jaar een inschatting te maken van de kosten die zij het komende jaar zal moeten maken. Deze bedragen worden daarna omgerekend naar de tarieven voor de heffingen en leges, die we aan u vragen voor onze diensten. Dit toerekenen van de kosten gebeurt volgens de regels die in de Gemeentewet zijn vastgesteld. Ook voldoen de tarieven aan de wettelijke eis, dat zij over het geheel  ten hoogste 100% kostendekkend zijn. Dit betekent dat de gemeente geen winst mag maken.

Gerechtelijke procedures over de leges

U heeft in de krant kunnen lezen dat er momenteel  gerechtelijke procedures lopen over de belasting- en legesverordening van de gemeente Dantumadiel. Dat er rechtzaken lopen, en wat daarover  in de krant geschreven wordt, zou de indruk kunnen wekken dat onze heffingen en leges niet aan de wettelijke eisen voldoen en dat ze te hoog zijn. Maar bij geen van deze procedures heeft de rechter aangegeven dat de gemeente Dantumadiel te hoge bedragen in rekening brengt.
Inmiddels zijn twee zaken afgerond, één in het voordeel van de gemeente (leges omgevingsvergunning) en één in het nadeel (lijkbezorgingsrechten). Alle procedures gaan in belangrijke mate over de vraag of de gemeente wel  voldoende uitleg heeft gegeven over de manier waarop de hoogte van onze belastingen is berekend. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VN) help de gemeente Dantumadiel in de lopende procedures om aan te tonen dat de manier waarop de gemeente de kosten berekent voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan zijn gesteld.