Denk mee over de nieuwe burgemeester!

RSS feed
Dit item is verlopen op 09-05-2017.

De huidige burgemeester, Sicko Heldoorn is waarnemend burgemeester. Nu duidelijk is dat Dantumadiel bestuurlijk zelfstandig blijft kan er een vaste burgemeester worden benoemd. Wat voor soort burgemeester (m/v) moet het worden? De inwoners van Dantumadiel mogen het zeggen. 

Inloopavonden

Er komen twee speciale inloopavonden. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners van Dantumadiel aangeven waaraan een nieuwe burgervader van Dantumadiel moet voldoen. Deze bijeenkomsten zijn op:

  • woensdag 3 mei 2017 in De Mienskip in Feanwâlden 
  • maandag 8 mei 2017 in De Nije Warf in Wâlterswâld

Beide inloopavonden zijn tussen 19.30 en 21.00 uur.

Op donderdag 18 mei 2017 zal dan tijdens een bijzondere raadsvergadering de profielschets waar de inwoners aan hebben meegewerkt worden aangeboden aan Commissaris van de Koning, Arno Brok.

Vertrouwenscommissie

Op dinsdag 2 mei 2017 wordt in de raadsvergadering  een speciale vertrouwenscommissie geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit de zeven fractievoorzitters. Beoogd voorzitter is Jan Jitse Visser (CDA) en beoogd vicevoorzitter Remy Teunissen (PvdA). Cor van der Meer (loco-griffier) wordt benoemd als secretaris van de vertrouwenscommissie. 

Naar verwachting zal rond november 2017 de nieuwe burgemeester beginnen, een exacte datum hiervoor is nog niet bekend.