Adressen stemlokalen gemeente Dantumadiel

RSS feed
Dit item is verlopen op 16-03-2017.

De burgemeester van Dantumadiel maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk van bovenstaande stembureaus de stem wordt uitgebracht. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig* identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door team Burgerzaken (0519) 29 88 88.

* De geldigheid van deze documenten mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar zijn verstreken. Bij “geldig tot” moet dus 16 maart 2012 of een latere datum staan