Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ- beschikkingen een maand later

RSS feed
Dit item is verlopen op 22-04-2017.

Als gevolg van de ambtelijke fusie van de DDFK-gemeenten zijn de clusters Belastingen en Basis & Kernregistraties - waaronder de WOZ valt - per 1 januari 2017 gehuisvest in het gemeentehuis van Kollumerland c.a. in Kollum. Door deze verhuizing, het opstarten van de nieuwe organisatie en de overgang naar één belastingsysteem voor alle 4 gemeenten worden de aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen niet met dagtekening 28 februari 2017 verzonden maar met dagtekening 31 maart 2017.

WOZ-waarde en aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2016

Moet u voor 1 mei 2017 aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2016 en wordt de WOZ-waarde van uw woning gevraagd?

De WOZ-waarde is dan de WOZ-waarde van uw woning met waardepeildatum 1 januari 2015. Die staat op de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2016 die u vorig jaar met dagtekening 29 februari 2016 van uw gemeente heeft ontvangen!